Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ukázka z referátu Komenský, J. A. - Labyrint světa a ráj srdce

... Střídání zblízka viděných scén, dialogů i monologů v alegorické i satirické nadsázce oživuje osobitý traktát a přibližuje ho dramatu, a to i hovorovými prvky jazyka jeho první části, vlastního lidského labyrintu. Působivost díla je vystupňována až v úděsnou vizi bloudícího lidstva. Závěr knihy vyznívá pesimisticky. Komenský dobře viděl dobové nedostatky, tehdejší sociální poměry, příkré majetkové rozdíly, ale našel příliš jednostranné východisko z ?labyrintu světa? v ?ráji srdce?; před řešením palčivých otázek se obrátil k Bohu a k náboženskému hloubání, závěr ostatně příznačný nejen pro dobu, ale i pro českobratrskou pasivitu. Labyrint je dílo velkých slovesných hodnot i kulturně historického významu.

Celý referát Komenský, J. A. - Labyrint světa a ráj srdce

 

Čtenářský deník

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

SLAMĚNÍ PSI

(LENKA, 18. 7. 2011 7:39)


John Gray
SLAMĚNÍ PSI

Humanismus je světské náboženství,slepené z rozkladajících se zbytků křeštanského mýtu.
Nproti tomu hypotéza Gaia-teorie,že Země je sebeřídící systém,jehožchování v některých
aspektech připomíná chování organismu-obsahuje nejrigoroznější vědecký naturalismus.
V modelu Jamese Lovelocka nazvaném Daisyworld (Svět sedmikrásek)si planeta obsahující
toliko černé a bílé sedmikrásky bude posléze sama regulovat svou globální teplotu.
Na planetě sedmikrásek svítí slunce,jehož teplota postupem času vzrůstá.Bílé sedmikrásky
odrážejí sluneční teplo,čímž ochlazují povrch planety,zatímco černé sedmikrásky teplo
vstřebávají,a tím povrch planety zahřívají.Bez jakéhokoliv úmyslu na sebe vzájemně
působí tak,že svou planetu ochlazují,přestože teplota slunce vzrůstá.
Jediné,čeho je třeba ke vzniku seberegulující biosféry,jsou mechanické a
stochastické (náhodné)postupy,které lze modelovat v počítačové simulaci.
Joel de Rosnay to vysvětlil takto:
,,Simulace…začne s nízkou teplotou.Černé sedmikrásky,které lépe vstřebávají sluneční
teplo,přežijí a rozrostou se.Výsledkem je zvýšení teploty půdy,která se tak
stane pro život příznivější.Černé sedmikrásky se velmi rychle množí,ale pokryjí příliš
velkou plochu,takže se teplota zvýší nad kritický bod a ony téměř vyhynou.
Bílé sedmikrásky se ale přizpůsobí,vyvinou se a kolonizují velké plochy,odrážejí
teplo a znovu ochlazují planetu.
Teplota poklesne-příliš.Bílé sedmikrásky vyhynou a černé se v hojnosti vrátí.
Po určitém množství výkyvů začne vznikat,,mozaika"černých a bílých ploch
existujících vedle sebe a vyvíjejících se společně na povrchu planety.
Jednotlivé sedmikrásky vyrostou a uhynou,ale následným zahříváním a
ochlazováním udržují obě populace průměrnou teplotu příznivou pro
život obou druhů a tato teplota se pohybuje kolem bodu optimální
rovnováhy.Nikdo tu teplotu nenařídil,prostě se jako výsledek chování
sedmikrásek a jejich společného vývoje ustálila sama."
Daisyworld-Svět sedmikrásek vznikne z náhody a nezbytnosti.
Jak model Daisyworld ukazuje,hypotéza Gaia odpovídá
nejortodoxnější vědě.Přesto je však nepřátelství vědeckých
fundamentalistů vůči ní podložené,ale v jádru konfliktů mezi
teorií Gaia a současnou ortodoxií není vědecký spor,je to střetnutí
mytů-jednoho vytvořeného křestanstvím,druhého vytvořeného
mnohem starší vírou.
Teorie Gaia znovu navazuje na teorii propojení mezi lidskou
rasou a ostatní přírodou,na níž se zakládalo prapovůdní
lidské náboženství-animismus.
V monoteistických vírách je definitivní zárukou smyslu lidského života
bůh. Pro Gaiu nemá lidský život o nic víc smyslu než život plísně.
James Lovelock pojmenoval Gaiu podle staročeské bohyně země na doporučení
svého přítele,spisovatele Williama Goldinga.Ale koncept Gaia lze zcela
zřetelně vytušit v jednom řádku z Tato Te Ting,nejstaršího taoistického textu.
Ve starých čínských rituálech se používalo slaměných psů jako
obětí bohům.Během rituálu se s nimi zacházelo s nejvyšší úctou,ale
když bylo po všem a psů nebylo zapotřebí,byli pošlapáni a odhození:,,Nebe
a země neznají lidskost,zacházejí s myriádami tvorů jako slaměnými psy."
Jestliže lidská rasa poruší rovnováhu Země,bude pošlapána a odhozena.
Kritici teorie Gaia tvrdí,že ji odmítají pro její nevědeckost.
Ve skutečnosti se jí bojí a nenávidí ji,protože znamená,
že lidé nikdy nemůžou být ničím jiným než slaměnými psy.


ISBN:80-86569-74-8

ahojky

(majka, 23. 11. 2008 7:59)

dobrý den můžu si tu sněkým povýdat?